Pierdere în greutate exante în 4 săptămâni.

Dieta pastile Watchdog | Dieta meselor Planuri | Dieta exante

Total subsidy margin on the basis of consolidated calculation for the Group. Rambursarea cheltuielilor de călătorie în acest caz se face pe baza calculului standard prevăzut în primul paragraf.

Planul de dieta exante este un program total de masă de înlocuire disponibil prin intermediul livrare în Marea Britanie. Acesta este adesea comercializat ca o alternativă mai ieftină la dieta Cambridge, un program de înlocuire a mesei similare. Opțiuni de înlocuire a mesei sunt disponibile în cutii de 50 pe aroma individualăsau în cutii cu bara de protecție care oferă patru săptămâni de supplies- acestea au un amestec de alimente în ele.

Reimbursement of travel expenses shall in that case be calculated on the standard basis prescribed in paragraph 1.

Specificația menționată în apendicele J-1, indicele 25, clauza 5. The specification referenced in Appendix J-1, index 25, clause 5.

pierdere în greutate exante în 4 săptămâni

Pe baza calculului făcut în conformitate cu paragrafele precedente și a factorilor taxei furnizați în conformitate cu alineatul 4 al prezentului articol, BCE decide cu privire la taxa anuală de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei.

On the basis of the calculation performed in accordance with the preceding paragraphs and of the fee factors provided in accordance with paragraph 4 of this Article, the ECB shall decide on the annual supervisory fee to be paid by each fee debtor. În cazul în care, pe baza calculului costului net prevăzut la articolul 12, autoritățile naționale de reglementare constată că o întreprindere este supusă unei îndatoriri nejustificate, statele membre decid, la cererea unei întreprinderi desemnate: Where, on the basis of the net cost calculation referred to in Article 12, national regulatory authorities find that an undertaking is subject to an unfair burden, Member States shall, upon request from a designated undertaking, decide: Pe baza rezultatelor calculului efectuat de OCP, bursele de energie ar trebui să își informeze clienții cu privire la ofertele de vânzare și de cumpărare câștigătoare.

Based on the results of the calculation by the MCO, the power exchanges should inform their clients of the successful bids and offers. Diferitele etape ale calculului au la bază date suficiente pentru a se asigura precizia.

Dieta Investigații

The various steps of calculation shall use sufficient digits to ensure their accuracy. Labour Books are the basis of the calculation of the retirement payments of the employees.

pierdere în greutate exante în 4 săptămâni

Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul 1fiecare stat membru poate elimina taxele vamale din baza de calculului a accize aplicate țigărilor. Notwithstanding Article 8 1each Member State may exclude customs duties from the basis for calculating the proportional excise duty on cigarettes.

Comisia observă că ipoteza care stă la baza calculului pierdere în greutate exante în 4 săptămâni ante, luând în considerare condițiile de piață predominante în momentul efectuării calculului, sunt rezonabile.

The Commission notes that the assumption underlying the ex ante calculationtaking into account the prevailing market conditions at the time when that calculation was conducted, were reasonable. Timpul de lucru maxim în perioada de referință este de de ore baza calculului: 52 de săptămâni minus 4 săptămâni de concediu minim, înmulțit cu 48 de ore.

The maximum working time in the reference period is hours calculation basis : 52 weeks minus a minimum four weeks' leave x 48 hours. Prin urmare, dacă se aplică metodologia utilizată în ancheta inițială, calcularea marjei actuale a prejudiciului duce la un rezultat diferit, din cauza unei modificări în datele care au stat la baza calculului, respectiv costurile, prețurile și pierderile. Therefore, applying the methodology of the original investigation, the calculation of the current injury margin is leading to a different result, in view of a change pierdere în greutate exante în 4 săptămâni the underlying data, such as the costs, prices and losses.

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona ipotezele de la baza calculului RIR în momentul investiției sunt rezonabile.

pierdere în greutate exante în 4 săptămâni

In the light of the above, it is appropriate to conclude that the calculation of the IRR at the time of the investment is based on reasonable assumptions. A fost folosit și ca framework pentru o înțelegere teoretică a calculului, și ca bază teoretică pentru mai multe aplicații practice a sistemelor concurente.

Dieta pastile Watchdog | Dieta meselor Planuri | Dieta exante

It has been used both as a framework for a theoretical understanding of computation and as the theoretical basis for several practical implementations of concurrent systems. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

pierdere în greutate exante în 4 săptămâni

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  1. calculului pe baza - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Pierdere de grăsime suprimant apetit
  3. В Диаспаре дела обстоят совсем по-другому, - сказал Элвин.
  4. Tip perde de greutate memento pierdere

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

Asevedeași