Home           Semnificatia numelui          Generalitati           Nume de baieti         Nume de fete         Istoria numelor         Alegerea numelui       Link-uri
 
LITERA NUMELUI

A     M
B     N
C     O
D     P
E     R
F     S
G     T
H     U
I     V
L     Z

                          
                    

                         
Generalitati nume 

                                                 
Fiinta sociala si rationala prin excelenta, omul nu poate fi conceput in afara relatiilor cu semenii sai; necesitatea legaturii permanente intre membrii colectivitatii, realizata prin limbaj?cel mai important mijloc de comunicare si instrument al gindirii?a impus crearea si perfectionarea unui mod special de desemnare personala. Sintem obligati sa vorbim nu numai despre noi, ci si despre ceilalti; cu cit numarul acestora este mai mare cu atit se simte mai acut nevoia de a-1 numi pe fiecare intr-o maniera sigura, constanta, prin aceleasi elemente si cu mijloace lingvistice cit mai economice. Nu trebuie sa uitam insa ca orice individ poate fi desemnat nu numai prin nume de persoana ci si prin cuvinte comune; mai mult chiar, in anumite momente ale comunicarii acest mod de a numi devine absolut indispensabil. Comparind cele doua posibilitati amintite, vom intelege mai bine rolul si valoarea numelui personal. Iata o situatie specifica procesului de invatare: Napoleon Bonaparte nu va spune nimic cuiva care nu are nici un fel de informatii despre persoana cu acest nume. De abia dupa ce a capatat cunostintele necesare persoana in discutie va putea folosi numai numele personal pentru a-1 desemna pe cunoscutul general si imparat al Frantei. Ce s-ar intimpla daca nu ar exista numele de persoana? Raspunsul il poate da oricine amintindu-si acele situatii cind, discutind cu cineva despre o persoana cunoscuta, uita numele acesteia. Pentru a se face inteles de catre interlocutor vorbitorul va trebui sa-i transmita acestuia informatiile necesare pentru a face posibila recunoasterea persoanei si nu sint rare cazurile cind, din diferite motive, acest lucru nu este posibil, comunicarea devenind imposibila. Iata deci cit de mult este facilitata exprimarea relatiilor interumane prin folosirea numelor de persoana. in functie de contextul lingvistic si situational, uzul acestora permite realizarea unei importante economii de mijloace lingvistice si de timp, aduce claritate si precizie in comunicare.
Element constitutiv al limbii fiecarui popor, orice nume de persoana este in fond o secventa sonora folosita constant in comunicare pentru a desemna o anumita persoana. Deci prima si cea mai importanta functiune a numelui este aceea de a opera si exprima distinctiile necesare intre membrii unei colectivitati. Aparitia numelor de persoana este conditionata de existenta grupului uman, a omului ca fiinta sociala. Desigur ca intre cele dintii nume de persoana si cele pe care le folosim noi astazi, constituite intr-un sistem si in general identificabile morfologic si semantic in enunt, diferenta este considerabila. Cu cit societatea atinge stadii mai inalte de dezvoltare si organizare, cu cit relatiile in care este implicat individul devin mai complexe, cu atit numele, ca semn distinctiv, tapata o importanta mai mare; astazi, numele de persoana si problemele legate de acesta fac obiectul unor legiferari speciale in fiecare stat.